ประกาศเรือนจำกลางอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(หญิง)

//ประกาศเรือนจำกลางอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(หญิง)

ประกาศเรือนจำกลางอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(หญิง)

ประกาศเรือนจำกลางอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนด วัน เวลา สถานที่

ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(หญิง)

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2019-03-15T14:53:25+00:00 15 มีนาคม 2019 14:52 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|