การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

//การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

รายละเอียด

By | 2019-02-15T16:29:26+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2019 16:29 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|