(ร่าง)ประกาศเรือนจำกลางพิษณุโลก กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำกลางพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

//(ร่าง)ประกาศเรือนจำกลางพิษณุโลก กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำกลางพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง)ประกาศเรือนจำกลางพิษณุโลก กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำกลางพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง)ประกาศเรือนจำกลางพิษณุโลก กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำกลางพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลิงค์  https://drive.google.com/open?id=17cQD8Y5T7vR1E1v06crQ1Ye9kFCXJ2qx

By | 2019-02-14T10:21:38+00:00 14 กุมภาพันธ์ 2019 10:21 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|