ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม) จำนวน ๒,๐๙๒ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

//ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม) จำนวน ๒,๐๙๒ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม) จำนวน ๒,๐๙๒ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ

By | 2019-02-14T10:20:07+00:00 14 กุมภาพันธ์ 2019 10:20 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|