ประกาศจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 งาน (5 เครื่อง)

//ประกาศจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 งาน (5 เครื่อง)

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 งาน (5 เครื่อง)

https://drive.google.com/file/d/1cIAbrwl8ZU0VOgvoRPe7YI_SN-OEkSQm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1icPc5RqPkwT_WL_5ucH0dEAgwFGrmzX6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mnno1LDwgG4NZCl98GTW2pPSGdTA0OTH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1asPq4BPGDn4dTAVRXzWwSNeRoys4atBi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g7xX2V-KQovfIVBkZULilGn4Ck5UGMqG/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

By | 2019-02-11T15:14:40+00:00 11 กุมภาพันธ์ 2019 15:07 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|