ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

//ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-02-11T10:37:46+00:00 08 กุมภาพันธ์ 2019 15:34 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|