ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างสถานพยาบาลชั้นเดียวขนาด 9x 12 เมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

//ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างสถานพยาบาลชั้นเดียวขนาด 9x 12 เมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างสถานพยาบาลชั้นเดียวขนาด 9x 12 เมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

https://drive.google.com/file/d/1OZOL2Kzmxlw3HGu_BRAelXkkBP-u1qxZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TjfBrdN93bAjcBT4WVmwkD2tio0aUzKs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1id9nMnu9Q8soxSYu38A-cq_u235y6Klw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xDnKxe83GcD1-t9boQZiqNxKgrgZqc7e/view?usp=sharing

 

 

By | 2019-02-11T09:11:44+00:00 11 กุมภาพันธ์ 2019 9:09 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|