ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

//ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

By | 2019-02-08T15:58:33+00:00 08 กุมภาพันธ์ 2019 15:58 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|