สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดินภายใต้โครงการระบบดาวเทียมพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEO-2)

//สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดินภายใต้โครงการระบบดาวเทียมพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEO-2)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดินภายใต้โครงการระบบดาวเทียมพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEO-2)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดินภายใต้โครงการระบบดาวเทียมพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEO-2)

รายละเอียด

By | 2019-02-08T09:42:31+00:00 08 กุมภาพันธ์ 2019 9:42 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|