กรมศิลปากรมีความประสงค์ขอรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมศิลปาการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

//กรมศิลปากรมีความประสงค์ขอรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมศิลปาการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

กรมศิลปากรมีความประสงค์ขอรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมศิลปาการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

กรมศิลปากรมีความประสงค์รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมศิลปาการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

รายละเอียด

By | 2019-02-06T09:47:22+00:00 06 กุมภาพันธ์ 2019 9:47 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|