ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ของเรือนจำอำเภอหลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

//ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ของเรือนจำอำเภอหลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ของเรือนจำอำเภอหลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

아이폰 백업 다운로드

https://drive.google.com/file/d/19muWup4HjAfbCD-nmC5n0lXCpRsHd9ps/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1W4x5C2KBnO56tNQ-l3XJqRZ4Bg3Y2Nni/view?usp=sharing

 

다운로드 다운로드 다운로드 다운로드
By | 2019-02-06T14:04:22+00:00 05 กุมภาพันธ์ 2019 16:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|