คู่มือการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

//คู่มือการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

คู่มือการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนบำบัด

คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพ (ปรับปรุง ต.ค.62)

วิธีการลงข้อมูล การบำบัด รท.101

หลักสูตรก่อนปล่อย 3 วัน

หลักสูตรปรับเปลี่ยน 12 วัน

By | 2019-01-31T13:50:50+00:00 31 มกราคม 2019 13:50 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|