ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำอำเภอหลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำอำเภอหลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำอำเภอหลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

다운로드

https://drive.google.com/file/d/1EVFU300vZuvcr0BrvtyAZHeYqwQoasU3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1S1r09rmkAJA9cYKukrxdnJLlBWYFJum5/view?usp=sharing

다운로드 성경 낭독 다운로드 땡벌 mp3 다운로드 테스트 영상 다운로드
By | 2019-01-29T14:51:30+00:00 29 มกราคม 2019 14:51 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|