ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นกระเบื้องแดนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำจังหวัดสกลนคร

//ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นกระเบื้องแดนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นกระเบื้องแดนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นกระเบื้องแดนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำจังหวัดสกลนคร

 

ประกาศจังหวัด

เอกสารประกวดราคา

By | 2019-01-29T14:14:14+00:00 29 มกราคม 2019 14:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|