ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักโภชนาการ

/, เอกสารดาวน์โหลด/ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักโภชนาการ

ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักโภชนาการ

 

 

 

  • ความรู้ด้านโภชนาการพื้นฐาน และความรู้ด้านการบริหารจัดการโภชนาการ ประกอบด้วย                                                           สุขาภิบาลอาหาร ,โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food borne disease) ,โภชนบำบัด , การคำนวณพลังงานและสารอาหาร

 

  • นโยบายกรมราชทัณฑ์ และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

 

  • เอกสาร รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560