ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโครงการ Telemedicine การตรวจรักษาผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 142 แห่ง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโครงการ Telemedicine การตรวจรักษาผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 142 แห่ง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโครงการ Telemedicine การตรวจรักษาผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 142 แห่ง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

่รายละเอียดคุณลักษณะ  

By | 2019-01-14T16:51:28+00:00 14 มกราคม 2019 16:51 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|