ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการทัณฑสถานหญิงชลบุรี (แห่งเดิม)

//ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการทัณฑสถานหญิงชลบุรี (แห่งเดิม)

ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการทัณฑสถานหญิงชลบุรี (แห่งเดิม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/13fkvEV6SzFeZhjInJhx_-TBZdNcfNmg9/view?usp=sharing

By | 2019-01-11T10:12:11+00:00 11 มกราคม 2019 10:12 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|