ขอให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และจัดทำเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

//ขอให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และจัดทำเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และจัดทำเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และจัดทำเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายละเอียด

By | 2019-01-08T13:53:15+00:00 08 มกราคม 2019 13:53 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|