รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง รจ.จ.ตรัง

//รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง รจ.จ.ตรัง