ทสบ.สข.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านแสดงผลิตภัณฑ์เป็นห้องประชุม

//ทสบ.สข.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านแสดงผลิตภัณฑ์เป็นห้องประชุม

ทสบ.สข.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านแสดงผลิตภัณฑ์เป็นห้องประชุม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านแสดงผลิตภัณฑ์เป็นห้องประชุมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทสบ.สข.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงร้านแสดงผลิตภัณฑ์เป็นห้องประชุม

By | 2018-12-28T16:14:51+00:00 28 ธันวาคม 2018 16:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|