การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4)

//การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4)

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4)

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4)

รายละเอียด

By | 2018-12-26T09:38:48+00:00 26 ธันวาคม 2018 9:38 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|