ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)ประจำปีงบประมาณ 2562 เรือนจำอำเภอเบตง

//ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)ประจำปีงบประมาณ 2562 เรือนจำอำเภอเบตง

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)ประจำปีงบประมาณ 2562 เรือนจำอำเภอเบตง

1.ประกาศจังหวัดยะลา

2 프랭크쌤영어 다운로드. เอกสารประกวดราคา

3 풍운 만화 다운로드. บัญชีคุณลักษณะอาหารดิบ

4 다운로드. แบบแจ้งรายการปริมาณอาหารดิบตลอดสัญญา

5 다운로드. บัญชีราคากลางอาหารดิบ

6 csi 다운로드. ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

By | 2018-12-12T16:35:38+00:00 12 ธันวาคม 2018 16:35 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|