ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่ง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอหลังสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

//ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่ง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอหลังสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่ง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอหลังสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1Ax2BDbWS0TboekCRcTzgpKb2m7KttYUl/view?usp=sharing

By | 2018-12-07T16:17:21+00:00 07 ธันวาคม 2018 16:16 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|