(รจก.อุบลราชธานี)ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

//(รจก.อุบลราชธานี)ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

(รจก.อุบลราชธานี)ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

https://drive.google.com/file/d/1dZp3JI5xrG1nDtWtXqCB6gd_2d2JFLRS/view?usp=sharing

By | 2018-12-07T15:39:31+00:00 07 ธันวาคม 2018 15:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|