ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

//ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

รายละเอียด

By | 2018-12-03T15:00:45+00:00 03 ธันวาคม 2018 15:00 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|