สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

//สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รายละเอียด

By | 2018-11-28T09:41:59+00:00 28 พฤศจิกายน 2018 9:41 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|