กรมประมงรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 6 อัตรา

//กรมประมงรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 6 อัตรา

กรมประมงรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 6 อัตรา

กรมประมงรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 6 อัตรา

รายละเอียด

By | 2018-11-28T09:38:42+00:00 28 พฤศจิกายน 2018 9:38 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|