รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 จากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida

//รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 จากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 จากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida

By | 2018-11-22T12:59:54+00:00 22 พฤศจิกายน 2018 10:59 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|