กรมสรรพากร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการพิเศษ

//กรมสรรพากร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการพิเศษ

กรมสรรพากร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการพิเศษ

กรมสรรพากร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

By | 2018-11-20T11:39:18+00:00 20 พฤศจิกายน 2018 11:39 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|