คู่มือการติดตั้งระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ TeleVisit

//คู่มือการติดตั้งระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ TeleVisit

คู่มือการติดตั้งระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ TeleVisit

  1. คู่มือการติดตั้งระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ TeleVisit

  2. แผนผังการเชื่อมต่อระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ TeleVisit

  3. มาตราการการเยี่ยมและการติดต่อผู้ต้องขังของบุคคลภายนอก

By | 2018-11-19T13:45:43+00:00 19 พฤศจิกายน 2018 13:45 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|