ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารควบคุมผู้ต้องขังในเวลากลางวัน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา

//ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารควบคุมผู้ต้องขังในเวลากลางวัน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารควบคุมผู้ต้องขังในเวลากลางวัน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุอาคารควบคุมผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารควบคุมผู้ต้องขังในเวลากลางวัน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาคารควบคุมผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา

By | 2018-11-15T16:21:45+00:00 15 พฤศจิกายน 2018 14:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|