หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e- Learning) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

//หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e- Learning) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e- Learning) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e- Learning) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

By | 2018-11-15T11:27:47+00:00 15 พฤศจิกายน 2018 11:22 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|