ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง แก้ไขประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

//ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง แก้ไขประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง แก้ไขประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง แก้ไขประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

รายละเอียด

By | 2018-11-15T11:29:52+00:00 15 พฤศจิกายน 2018 10:31 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|