ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ตามมาตรา 17(2) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

//ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ตามมาตรา 17(2) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ตามมาตรา 17(2) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ตามมาตรา 17(2) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รายละเอียด

By | 2018-11-09T15:04:14+00:00 09 พฤศจิกายน 2018 15:03 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|