ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

//ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

๑.  เครื่องวัดอุณหภูมิในตู้เย็น ๑ เครื่อง

๒. ถังออกซิเจนขนาด ๖ คิว พร้อมรถเข็นและอุปกรณ์ ๑ ชุด

๓. หูฟังทางการแพทย์  ๒ เครื่อง

๔. เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง  ๑ ชุด

๕. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ  ๑ เครื่อง

By | 2018-11-09T14:53:47+00:00 09 พฤศจิกายน 2018 14:53 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|