ทสบ.หญิง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน

//ทสบ.หญิง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน

ทสบ.หญิง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน

เอกสารประกอบ

ปร.4

ปร.5

แบบบ้าน

ใบเสนอราคา

By | 2018-11-09T14:47:39+00:00 09 พฤศจิกายน 2018 14:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|