การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

//การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ กรมราชทัณฑ์

รายละเอียด

By | 2018-11-07T16:16:00+00:00 07 พฤศจิกายน 2018 16:10 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|