การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

//การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมราชทัณฑ์

รายละเอียด

By | 2018-11-08T14:35:28+00:00 07 พฤศจิกายน 2018 16:07 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|