การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

//การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

รายละเอียด

By | 2018-11-07T15:58:12+00:00 07 พฤศจิกายน 2018 15:58 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|