กระบวนงานทัณฑปฏิบัติ

//กระบวนงานทัณฑปฏิบัติ

กระบวนงานทัณฑปฏิบัติ

ชิ้นที่ 1-กระบวนงานทัณฑปฏิบัติ_C-01

 

ชิ้นที่ 2-การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง_C-01

 

ชิ้นที่ 3-การลดวันต้องโทษจำคุก_C-01

 

ชิ้นที่ 4 การส่งนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ_C-01

 

ชิ้นที่ 5-การขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย_C-01

ชิ้นที่ 6-การพักการลงโทษกรณีปกติ_C-01

 

ชิ้นที่ 7-การแต่งตั้งนักโทษเด็ดขาดให้มีหน้าที่ผู้ช่วยงานและผ

 

ชิ้นที่ 8-การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม_C-01

 

ชิ้นที่ 9-การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ_C-01

 

ชิ้นที่ 10-การลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย_C-01

By | 2018-11-06T17:58:27+00:00 06 พฤศจิกายน 2018 17:51 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|