สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

//สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รายละเอียด

By | 2018-11-05T10:33:34+00:00 05 พฤศจิกายน 2018 10:31 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|