ประกวดราคาจ้างก่อสร้างมณฑปเจ้าพ่อเจตคุปต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค

//ประกวดราคาจ้างก่อสร้างมณฑปเจ้าพ่อเจตคุปต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างมณฑปเจ้าพ่อเจตคุปต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค

다운로드

แบบ ปร.4

แบบ ปร.5

ราคากลาง ปปช 킬미힐미 ost 다운로드.

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา ทุกหน้า

แบบก่อสร้าง

다운로드
By | 2018-11-05T10:00:45+00:00 05 พฤศจิกายน 2018 9:56 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|