ประกวดราคาจ้างก่อสร้างมณฑปเจ้าพ่อเจตคุปต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค

//ประกวดราคาจ้างก่อสร้างมณฑปเจ้าพ่อเจตคุปต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างมณฑปเจ้าพ่อเจตคุปต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค

แบบ ปร.4

แบบ ปร.5

ราคากลาง ปปช.

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา ทุกหน้า

แบบก่อสร้าง

By | 2018-11-05T10:00:45+00:00 05 พฤศจิกายน 2018 9:56 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|