ประกาศ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

//ประกาศ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศกรมราชทัณฑ์

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

จำนวน ๑ อัตราhttps://drive.google.com/open?id=1mWFqufrV00YB6vZ0TPWb2OD0Iwq9BPOb

By | 2018-11-05T09:40:58+00:00 05 พฤศจิกายน 2018 9:40 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|