เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

//เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เกณฑ์ราคากลางและคุณลัษณะพื้นฐานครุภัญฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ที่มา เว็บไซต์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

By | 2019-03-28T14:58:04+00:00 22 ตุลาคม 2018 11:33 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|