ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) และข้าวสารเหนียว 10 % ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding )ประจำปี 2562 เรือนจำอำเภอเทิง

//ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) และข้าวสารเหนียว 10 % ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding )ประจำปี 2562 เรือนจำอำเภอเทิง

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) และข้าวสารเหนียว 10 % ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding )ประจำปี 2562 เรือนจำอำเภอเทิง

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) และข้าวสารเหนียว 10 % ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding ) ประจำปี 2562 เรือนจำอำเภอเทิง

By | 2018-10-12T10:37:28+00:00 12 ตุลาคม 2018 10:35 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|