ประกวดราคาซื้อจัดซื้อข้าวสารขาว 5% ประจำปีงบประมาณ2562ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เรือนจำกลางยะลา

//ประกวดราคาซื้อจัดซื้อข้าวสารขาว 5% ประจำปีงบประมาณ2562ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เรือนจำกลางยะลา

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อข้าวสารขาว 5% ประจำปีงบประมาณ2562ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เรือนจำกลางยะลา

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อข้าวสารขาว 5%สำหรับจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ2562ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เรือนจำกลางยะลา

รายละเอียด

ร่างประกาศประกวด

ร่างเอกสารประกวดราคา

บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะ  และราคากลางข้าวสารขาว

ราคากลางข้าวสาร

รายละเอียดขอบเขตงาน(ร่าง TOR)

By | 2018-10-12T10:27:26+00:00 12 ตุลาคม 2018 10:27 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|