ข่าวสมัครงาน

/ข่าวสมัครงาน

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราเรื่องเลื่อนกำหนดวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

By | 2020-04-02T14:02:50+00:00 02 เมษายน 2020 14:02 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราเรื่องเลื่อนกำหนดวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราเรื่องเลื่อนกำหนดวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการ

By | 2020-04-01T08:21:46+00:00 01 เมษายน 2020 8:21 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราเรื่องเลื่อนกำหนดวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ สังกัดเรือนจำอำเภอธัญบุรี

By | 2020-03-31T15:20:39+00:00 31 มีนาคม 2020 11:14 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ สังกัดเรือนจำอำเภอธัญบุรี

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2020-03-30T11:58:15+00:00 30 มีนาคม 2020 11:58 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครพนง.จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

By | 2020-03-27T16:07:10+00:00 27 มีนาคม 2020 16:07 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-03-27T15:47:27+00:00 27 มีนาคม 2020 15:47 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

By | 2020-03-25T14:36:23+00:00 25 มีนาคม 2020 14:35 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-03-23T15:31:52+00:00 23 มีนาคม 2020 15:31 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

By | 2020-03-13T15:37:19+00:00 13 มีนาคม 2020 15:37 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ และ ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ

By | 2020-03-13T15:28:17+00:00 13 มีนาคม 2020 15:26 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

http://www.correctsaving.com/site/news/105/detail