ข่าวสมัครงาน

/ข่าวสมัครงาน

ประกาศกรมราชทัณฑ์ (ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

By | 2020-10-20T15:33:32+00:00 20 ตุลาคม 2020 15:01 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศกรมราชทัณฑ์ (ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

By | 2020-10-08T16:38:26+00:00 08 ตุลาคม 2020 16:38 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทสญ.ชลบุรี)

By | 2020-10-06T15:07:03+00:00 06 ตุลาคม 2020 14:21 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทสบ.ขอนแก่น

By | 2020-10-06T10:47:15+00:00 06 ตุลาคม 2020 10:47 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

https://drive.google.com/file/d/185yy5eWI6gBO98Rgph5VmLQjcuvo0oWP/view?usp=sharing

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

By | 2020-09-29T16:46:49+00:00 29 กันยายน 2020 16:46 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

By | 2020-09-17T11:59:18+00:00 17 กันยายน 2020 11:59 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

By | 2020-08-28T17:37:31+00:00 28 สิงหาคม 2020 17:37 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

By | 2020-08-28T16:43:34+00:00 28 สิงหาคม 2020 16:43 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ