ข่าวสมัครงาน

/ข่าวสมัครงาน

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

By | 2020-01-27T18:32:07+00:00 27 มกราคม 2020 18:32 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และวันเวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี https://drive.google.com/file/d/1Nk3nc1F7w7SppbQrQPcNJ6WbZqehF0Rh/view?usp=sharing

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-01-27T16:43:47+00:00 27 มกราคม 2020 16:43 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำอำเภอบัวใหญ่060

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบระเบียบการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

By | 2020-01-17T17:22:16+00:00 17 มกราคม 2020 17:21 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเข้ารับการสอบ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

By | 2020-01-16T10:58:50+00:00 16 มกราคม 2020 10:58 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้าง ประเภทเงินผลพลอยได้ เงินทุนหมุนเวียนของเรือนจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1kjblgZhXm5RNiYkR3Rh8pIgToMbRFBvT/view?usp=sharing

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2020-01-09T11:21:36+00:00 09 มกราคม 2020 11:21 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

เรือนจำกลางเชียงใหม่  รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินผลพลอยได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว เรือนจำกลางเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องขัง

By | 2019-12-26T14:26:28+00:00 26 ธันวาคม 2019 14:26 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทัณฑสถานหญิงบุรี …..ทสญ.ธนบุรี

By | 2019-12-09T15:51:45+00:00 09 ธันวาคม 2019 15:51 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทัณฑสถานหญิงบุรี  เอกสารแนบ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบระเบียบการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

By | 2019-11-28T14:41:24+00:00 28 พฤศจิกายน 2019 14:40 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศเรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนนต์

By | 2019-11-20T13:13:11+00:00 20 พฤศจิกายน 2019 13:13 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนนต์ รายละเอียด