ข่าวสมัครงาน

/ข่าวสมัครงาน

เรือนจำกลางอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป้นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

By | 2021-04-01T14:34:11+00:00 01 เมษายน 2021 14:34 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวสมัครงาน|

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเรือนจำจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจำจังหวัดพังงา

By | 2021-03-31T15:18:22+00:00 31 มีนาคม 2021 15:13 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำจังหวัดพังงา   รายชื่อ ประกาศเรือนจำจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดวัน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล ภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ตำแหน่งพนักงานพิมพ์และนักจัดการงานทั่วไป

By | 2021-03-02T15:01:02+00:00 02 มีนาคม 2021 15:01 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

https://drive.google.com/file/d/1mc-gNa2ZpSxaWYQEbHZyRIdXgwXjMnQ5/view?usp=sharing

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 64(เพิ่มเติม)

By | 2021-03-02T08:57:11+00:00 02 มีนาคม 2021 8:57 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 64(เพิ่มเติม)

ประกาศเรือนจำจังหวัดพังงา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในตำแหน่งพนักงานขาย(เพศชาย) สังกัดเรือนจำจังหวัดพังงา

By | 2021-03-01T14:53:23+00:00 01 มีนาคม 2021 14:35 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำจังหวัดพังงา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในตำแหน่งพนักงานขาย(เพศชาย) สังกัดเรือนจำจังหวัดพังงา ๑ . ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง ตำแหน่ง                     พนักงานขาย (เพศชาย) สังกัด                          เรือนจำจังหวัดพังงา      รายละเอียด อัตราค่าตอบแทน       อัตราจ้างเดือนละ 8,690 บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาท)   เงินเพิ่ม 1,310 บาท ระยะเวลาการจ้าง        นับตั้งแต่วันที่คำสั่งจ้างมีผลบังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564    

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำกลางสงขลา

By | 2021-02-26T13:17:04+00:00 26 กุมภาพันธ์ 2021 13:17 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำกลางสงขลา

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 64

By | 2021-02-23T14:40:45+00:00 23 กุมภาพันธ์ 2021 14:40 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2021-02-17T10:30:32+00:00 17 กุมภาพันธ์ 2021 10:30 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศเรือนจำกลางสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำกลางสงขลา

By | 2021-02-15T17:07:23+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2021 17:07 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำกลางสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยฯ

By | 2021-02-04T15:21:57+00:00 08 กุมภาพันธ์ 2021 0:10 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์