ข่าวสำนัก/กอง

/ข่าวสำนัก/กอง

“ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ”

By | 2019-01-21T15:10:32+00:00 21 มกราคม 2019 15:09 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดงานรณรงค์ยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานในพิธีเปิด กรมราชทัณฑ์ขอเรียนเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกรมราชทัณฑ์ทุกท่านร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ" โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ Link เว็บไซต์นี้ http://www.dwf.go.th/Content/View/5111/3

แบบฟอร์มตัวอย่างบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ขออนุมัติส่งออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ

By | 2018-12-19T13:53:21+00:00 19 ธันวาคม 2018 13:52 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 จากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida

By | 2018-11-22T12:59:54+00:00 22 พฤศจิกายน 2018 10:59 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 2018-11-22T10:53:31+00:00 22 พฤศจิกายน 2018 10:53 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 2018-11-16T15:55:41+00:00 16 พฤศจิกายน 2018 15:55 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

เอกสารดาวน์โหลด

กระบวนงานทัณฑปฏิบัติ

By | 2018-11-06T17:58:27+00:00 06 พฤศจิกายน 2018 17:51 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

ชิ้นที่ 1-กระบวนงานทัณฑปฏิบัติ_C-01   ชิ้นที่ 2-การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง_C-01   ชิ้นที่ 3-การลดวันต้องโทษจำคุก_C-01   ชิ้นที่ 4 การส่งนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ_C-01   ชิ้นที่ 5-การขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย_C-01 ชิ้นที่ 6-การพักการลงโทษกรณีปกติ_C-01   ชิ้นที่ 7-การแต่งตั้งนักโทษเด็ดขาดให้มีหน้าที่ผู้ช่วยงานและผ   ชิ้นที่ 8-การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม_C-01   ชิ้นที่ 9-การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ_C-01   ชิ้นที่ 10-การลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย_C-01