ข่าวสำนัก/กอง

/ข่าวสำนัก/กอง

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

By | 2020-11-10T15:34:36+00:00 10 พฤศจิกายน 2020 15:34 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 เรือนจำจังหวัดนนทบุรี (เพิ่มเติม)

By | 2020-11-06T11:48:23+00:00 06 พฤศจิกายน 2020 11:48 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ https://drive.google.com/file/d/1xPhBYdt2_v0WS8IbqkIv-MH4UriT9LzJ/view?usp=sharing รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน https://drive.google.com/file/d/1L9jdX5d_nOe_7htXG7ktSPkhL78qKbfr/view?usp=sharing งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร https://drive.google.com/drive/folders/12dhfsvQptzWcsFRC0yWvhWluf1MsZumy?usp=sharing รายงานเงินฝากคลัง https://drive.google.com/file/d/1JOH92IULr4uS4FZY2DLd_4E5CV4kzXyn/view?usp=sharing

งบทดลอง และรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือนกันยายน 2563 (เรือนจำจังหวัดนนทบุรี)

By | 2020-10-14T13:49:06+00:00 14 ตุลาคม 2020 13:49 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, ไม่มีหมวดหมู่|

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

By | 2020-10-01T15:28:01+00:00 01 ตุลาคม 2020 15:28 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว