ข่าวสำนัก/กอง

/ข่าวสำนัก/กอง

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 จากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida

By | 2018-11-22T12:59:54+00:00 22 พฤศจิกายน 2018 10:59 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 2018-11-22T10:53:31+00:00 22 พฤศจิกายน 2018 10:53 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 2018-11-16T15:55:41+00:00 16 พฤศจิกายน 2018 15:55 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

เอกสารดาวน์โหลด

กระบวนงานทัณฑปฏิบัติ

By | 2018-11-06T17:58:27+00:00 06 พฤศจิกายน 2018 17:51 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

ชิ้นที่ 1-กระบวนงานทัณฑปฏิบัติ_C-01   ชิ้นที่ 2-การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง_C-01   ชิ้นที่ 3-การลดวันต้องโทษจำคุก_C-01   ชิ้นที่ 4 การส่งนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ_C-01   ชิ้นที่ 5-การขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย_C-01 ชิ้นที่ 6-การพักการลงโทษกรณีปกติ_C-01   ชิ้นที่ 7-การแต่งตั้งนักโทษเด็ดขาดให้มีหน้าที่ผู้ช่วยงานและผ   ชิ้นที่ 8-การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม_C-01   ชิ้นที่ 9-การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ_C-01   ชิ้นที่ 10-การลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย_C-01

คู่มือการลงประกาศข่าวบนเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์

By | 2018-11-06T14:37:42+00:00 06 พฤศจิกายน 2018 14:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงและจัดทำเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ใหม่ www.correct.go.th ทั้งนี้ได้จัดทำคู่มือการลงประกาศข่าวบนเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ (ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ) หากติดขัดหรือมีปัญหาหรือขอชื่อผู้ใช้เพิ่มเติมได้ท่านสามารถติดต่อ ให้บริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ส่วนราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือข้าราชการ e-mail : xxxx@correct.go.th สร้างโฮส(host)สำหรับเว็บไซต์เรือนจำ/ทัณฑสถาน/กอง ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้่อมูลข่าวสาร นายชัยรัตน์ แก้วเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ 091 -769-5818 หรือ Line ID : chairat1972 หรือ 02-967-3582

เอกสารดาวน์โหลดงานวิจัย สทว

By | 2018-10-26T15:29:11+00:00 26 ตุลาคม 2018 15:29 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

1.   ภาพรวมงานวิจัยของ สทว. ปีงบประมาณ 2558-2559      1.1 โครงการติดตามประเมินผลปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ      1.2 โครงการศึกษาแนวโน้มรูปแบบสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ      1.3 โครงการประเมินหลักสูตรชินนสาสมาธิ      1.4 โครงการประเมินหลักสูตรสัคคสาสมาธิ 2. ภาพรวมงานวิจัยของ สทว. ปีงบประมาณ 2560     2.1  โครงการศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ     2.2  โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ     2.3  โครงการจัดทำมาตราฐานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ     2.4   คู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ 3. งานวิจัย สทว ปีงบประมาณ 2561     3.1  โครงการวิเคราะห์บทเรียนจากการประเมินผลการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพของ สำนักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์     3.2  บทสรุปโครงการการวิเคราะห์บทเรียนการประเมินผล (เสนอผู้บริหาร) 4. บทความวิชาการ สทว     4.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง     [...]

รายงานสถิติผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ประจำเดือน กันยายน 2561

By | 2018-10-17T13:29:41+00:00 17 ตุลาคม 2018 10:28 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

รายงานสถิติผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ประจำเดือน กันยายน 2561