ข่าวสำนัก/กอง

/ข่าวสำนัก/กอง

คู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

By | 2021-01-15T10:27:18+00:00 15 มกราคม 2021 10:27 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด

ยกเลิกการรายงานการใช้เครื่องพันธนาการ และแบบฟอร์มการสั่งใช้เครื่องพันธนาการและสั่งเพิกถอนการใช้เครื่องพันธนาการ

By | 2021-01-05T09:52:22+00:00 05 มกราคม 2021 9:52 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , |

กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทราบว่า ตามที่มีการรายงานผลการใช้เครื่องพันธนาการตามหนังสือสั่งการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมานั้น กรมราชทัณฑ์ ยกเลิก การรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.1/37613, 37614 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และให้ดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้โดยไม่ต้องรายงานมายังกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองทัณฑวิทยา จึงได้แนบไฟล์รูปแบบคำสั่งและการประชุมคณะกรรมการ ตามไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ หนังสื่อสั่งการ แบบรายงานผลการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  

รับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ตำแหน่งพนักงานพิมพ์และนักจัดการงานทั่วไป

By | 2020-12-25T13:21:28+00:00 25 ธันวาคม 2020 9:06 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน, ข่าวสำนัก/กอง|

เอกสารdowload

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

By | 2020-11-10T15:34:36+00:00 10 พฤศจิกายน 2020 15:34 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563