ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องยกเลิกประกาศ

By | 2020-01-17T10:29:46+00:00 17 มกราคม 2020 10:29 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงหลังคาอาคารสูทกรรม(โรงครัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศยกเลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 82 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-01-16T11:35:12+00:00 16 มกราคม 2020 11:35 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 82 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำกลางเขาบิน

By | 2020-01-16T08:50:22+00:00 16 มกราคม 2020 8:50 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำกลางเขาบิน รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง

By | 2020-01-15T16:24:31+00:00 15 มกราคม 2020 16:24 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2020-01-15T15:38:54+00:00 15 มกราคม 2020 15:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และขอบเขตของงาน

ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารคงเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรือนจำจังหวัดเลย

By | 2020-01-15T14:00:17+00:00 15 มกราคม 2020 14:00 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารคงเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องแฟลตข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

By | 2020-01-15T13:42:08+00:00 15 มกราคม 2020 13:42 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/open?id=1lGVOzNMzblsIyCy2syuU3TSDOqCqCr6r  

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน ๒๑ ชุด

By | 2020-01-15T09:11:11+00:00 15 มกราคม 2020 9:11 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน ๒๑ ชุด   ประกาศ คอมฯ ตารางแสดงวงเงินงบฯ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อที่นอนยางพาราสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-01-14T13:53:26+00:00 14 มกราคม 2020 13:53 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อที่นอนยางพาราสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-01-14T13:50:29+00:00 14 มกราคม 2020 13:50 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563