ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รจก.ฉะเชิงเทราประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ

By | 2020-08-04T11:21:52+00:00 04 สิงหาคม 2020 11:21 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ

รจก.ฉะเชิงเทราประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ต้องขังพิการ

By | 2020-08-04T11:18:29+00:00 04 สิงหาคม 2020 11:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและเครื่องใช้สำหรับผู้ต้องขังพิการ

รจก.ฉะเชิงเทราประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา

By | 2020-08-04T11:09:57+00:00 04 สิงหาคม 2020 11:09 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (รจจ.หนองคาย)

By | 2020-08-04T10:57:51+00:00 04 สิงหาคม 2020 10:57 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดหนองคาย  เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (รจจ.หนองคาย)

ประกาศ ประกวดราคาการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-08-03T16:11:22+00:00 03 สิงหาคม 2020 16:11 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ ประกวดราคาการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ ขอบเขตของงานและรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-07-31T16:23:20+00:00 31 กรกฎาคม 2020 16:23 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจำนวน 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By | 2020-07-31T15:59:56+00:00 31 กรกฎาคม 2020 15:59 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารdowload

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-07-30T19:03:21+00:00 30 กรกฎาคม 2020 19:03 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดเฉพาะของงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุม 28 ที่นั่ง กรมราชทัณฑ์ จำนวน 1 ระบบ เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-07-30T16:21:01+00:00 30 กรกฎาคม 2020 16:21 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)