ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 2021-01-14T13:41:51+00:00 14 มกราคม 2021 13:41 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประการเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรม สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบศูนย์ข้อมูลส่วนกลางและการพัฒนาโมยายแอปพลิเคชั่น (IOS และ Android) พัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับระบบการปรึกษาผ่านวิดีโอคอล ระบบ Chat และระบบการปรึกษาทางการแพทย์และเขียนโปรแกรม Web Service เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลเวชระเบียนกับโรงพยาบาลศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-01-14T13:38:30+00:00 14 มกราคม 2021 13:38 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประการเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรม สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบศูนย์ข้อมูลส่วนกลางและการพัฒนาโมยายแอปพลิเคชั่น (IOS และ Android) พัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับระบบการปรึกษาผ่านวิดีโอคอล ระบบ Chat และระบบการปรึกษาทางการแพทย์และเขียนโปรแกรม Web Service เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลเวชระเบียนกับโรงพยาบาลศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรือนจำกลางตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนหญิง 2 ชั้น

By | 2021-01-14T09:10:20+00:00 14 มกราคม 2021 9:10 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนหญิง 2 ชั้น ขนาด 10*20 เมตร เรือนจำกลางตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2021-01-13T16:48:53+00:00 13 มกราคม 2021 16:48 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ (รายละเอียด)

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2021-01-13T14:11:09+00:00 13 มกราคม 2021 14:11 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงหลังคาโดมแดนเรือนนอน เพื่อเป็นสวัสดิการในการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2021-01-13T13:55:45+00:00 13 มกราคม 2021 13:55 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำหรับรองรับญาติเยี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รจ.จ.สตูล

By | 2021-01-13T11:02:50+00:00 13 มกราคม 2021 11:01 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำหรับรองรับญาติเยี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://drive.google.com/file/d/1GI96RrDSSGKndZYADs5RMH0M9RWazBdX/view?usp=sharing

ประกวดราคาซื้อวัดสุปรับปรุงเรือนจำกลางเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2021-01-13T10:30:53+00:00 13 มกราคม 2021 10:30 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

http://www.correct.go.th/wp-content/uploads/2021/01/ประกาศประกวดราคาซื้อฯ-วัสดุปรับปรุงรจก.เชียงใหม่-2564.pdf http://www.correct.go.th/wp-content/uploads/2021/01/เอกสารประกวดราคาซื้อฯ-วัสดุปรับปรุงรจก.เชียงใหม่-2564-1.pdf

ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-01-13T09:04:15+00:00 13 มกราคม 2021 9:02 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างหลังคาราวตากผ้าภายในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-01-13T09:07:14+00:00 13 มกราคม 2021 8:27 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ