ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบฯ 2564 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

By | 2020-09-21T15:20:04+00:00 21 กันยายน 2020 15:20 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบฯ 2564 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

By | 2020-09-21T15:15:23+00:00 21 กันยายน 2020 15:15 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีฝบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด

เรือนจำกลางลำปาง ประกาศราคากลางฯงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 2020-09-21T14:47:57+00:00 21 กันยายน 2020 14:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางลำปาง ประกาศราคากลางฯงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดการจ้าง ราคากลางจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย2564

ประกาศเรือนจำกลางระยอง เรื่อง เงื่อนไขการเสนอราคาและการพิจารณาตัดสินหาผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อข้าวสารขาว 5% และเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

By | 2020-09-21T14:42:17+00:00 21 กันยายน 2020 14:42 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางระยอง เงื่อนไขการเสนอราคา อาหารดิบ ปี64_000032 TOR การจัดซื้อข้าวสาร อาหารดิบ ปี64

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินการจัดซื้อเครื่องบริโภค(ข้าวสาวขาว ๕% และอาหารดิบรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทสบ.ขอนแก่น

By | 2020-09-21T14:30:04+00:00 21 กันยายน 2020 14:30 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1nGTagW-IYIGGPdncdz5lYsH1VGeq6aYE/view?usp=sharing

ประกาศ เรือนจำกลางลำปาง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 2020-09-21T14:22:56+00:00 21 กันยายน 2020 14:22 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ เรือนจำกลางลำปาง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนจ้างพนักงานรักษาควมปลอดภัย2564

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

By | 2020-09-21T14:08:52+00:00 21 กันยายน 2020 14:08 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1ZO6sIU8EmyoQFw8VVC8qQxDUIcxbXPxm/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dq661CDsMF_l5EGQFYhIqicfGzfHI6DN/view?usp=sharing  

เรือนจำกลางนครราชสีมา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-09-21T11:01:01+00:00 21 กันยายน 2020 11:01 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางนครราชสีมา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่แผนจ้างรักษาความปลอดภัย

เรือนจำกลางนครราชสีมา ประกาศการประมูลขายเศษอาหารคงเหลือฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 2020-09-21T10:59:29+00:00 21 กันยายน 2020 10:59 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางนครราชสีมา ประกาศการประมูลขายเศษอาหารคงเหลือฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประกาศขายเศษอาหาร

เรือนจำกลางเพชรบุรี ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) และข้าวสารขาว 5% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-09-20T09:18:49+00:00 20 กันยายน 2020 9:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางเพชรบุรี ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) และข้าวสารขาว 5% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตัวอย่างหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ร่างขอบเขตของงาน-TOR-บก06