ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักญาติ(สถานตรวจพิสูจน์)จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของเรือนจำอำเภอหลังสวน(e-bidding)

By | 2021-03-05T16:12:53+00:00 05 มีนาคม 2021 16:12 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1t2fnVXiUXiWAcD3hEH4bNTVmIoE7TnM2/view?usp=sharing

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น แดนหญิง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี e-bidding (รจก.อุบลราชธานี)

By | 2021-03-05T15:48:04+00:00 05 มีนาคม 2021 15:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรือนจำกลางลพบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา 10 ที่นั่ง สำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 2021-03-05T12:36:19+00:00 05 มีนาคม 2021 12:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศเรือนจำกลางคลองเปรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงสถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม (เสริมความมั่นคง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2021-03-05T14:22:38+00:00 04 มีนาคม 2021 10:20 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางคลองเปรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงสถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม (เสริมความมั่นคง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรือนจำพิเศษธนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารควบคุม แดน 2 แดน 3 และแนวกำแพงหน้าประตู แดน 3 เรือนจำพิเศษธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2021-03-04T10:18:04+00:00 04 มีนาคม 2021 10:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ผู้ชนะ ก่อสร้างซ่อมแซม แดน2,3 และแนวกำแพง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี

By | 2021-03-04T08:42:33+00:00 04 มีนาคม 2021 8:42 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

By | 2021-03-03T15:19:45+00:00 03 มีนาคม 2021 15:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(แบบ บก.๐๖)โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม(รั้วเสริมความมั่นคงสถานพยาบาล)

By | 2021-03-04T13:18:46+00:00 03 มีนาคม 2021 13:12 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(แบบ บก.๐๖)โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม(รั้วเสริมความมั่นคงสถานพยาบาล)

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ประกาศผลการจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564

By | 2021-03-03T11:29:32+00:00 03 มีนาคม 2021 11:29 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ประกาศผลการจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่