ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินผลพลอยได้

By | 2020-07-03T10:38:58+00:00 03 กรกฎาคม 2020 10:38 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศhttps://drive.google.com/file/d/1i7SkeDqIjz6GCPev9NkcDHRfdbj6mkXG/view?usp=sharing

เรือนจนำกลางปัตตานีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง แบบม้านั่งชนิด 10 ที่นั่ง

By | 2020-07-02T14:53:28+00:00 02 กรกฎาคม 2020 14:53 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อโต๊ะอาหารแบบม้านั่งชนิด 10 ที่นั่ง ด้วยวิธีัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด ประกาศ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2020-07-02T10:02:47+00:00 02 กรกฎาคม 2020 10:02 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ

ประกาศและเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล เรือนจำกลางอุดรธานี

By | 2020-07-01T14:59:25+00:00 01 กรกฎาคม 2020 14:59 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ แบบ ปร.5 ปร.6 แบบ ปร.4

ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

By | 2020-06-30T15:04:19+00:00 30 มิถุนายน 2020 15:04 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 2 ชั้น รองรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ สถานกักขังกลางจังหวัดตราด แบบมีจำนวน 23 หน้า ค่า psi 300  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 039-511055 และ 098-2605212 ติดต่อในเวลาราชการ ประกาศ แบบ ปร 5 และ BOQ แบบ1 แบบ2 แบบ3 แบบ4 แบบ5 แบบ6 แบบ7 แบบ8 แบบ9 แบบ10 แบบ11 แบบ12 แบบ13 แบบ14 แบบ15 แบบ16 แบบ17 แบบ18 แบบ19 แบบ20 แบบ21 แบบ22 แบบ23

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-06-30T11:43:45+00:00 30 มิถุนายน 2020 11:43 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

By | 2020-06-26T13:29:40+00:00 26 มิถุนายน 2020 13:28 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 230 รายการ วงเงิน 180,778.50 บาท ซื้อพัดลม จำนวน 5 ตัว วงเงิน 10,450.- บาท ซื้อแก๊สหุงต้ม 2 รายการ วงเงิน 11,765.- บาท ซื้อวัตถุดิบ 2 รายการ หน่วยงานสิ่งประดิษฐ์ วงเงิน 51,250.- บาท  ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 331 รายการ วงเงิน 298,559.50 บาท ซื้อหัวเชื้อน้ำหอมและบรรจุภัณฑ์ วงเงิน 22,900.- บาท

ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-06-25T16:19:19+00:00 25 มิถุนายน 2020 16:16 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการเตียง2ชั้น ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรือนจำจำจังหวัดสระบรุี

By | 2020-06-25T14:38:34+00:00 25 มิถุนายน 2020 14:38 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดสระบุรีและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการเตียง 2 ชั้น